Muotoilu

Mitä muotoilu on?

Muotoilu on asioiden, ideoiden ja ratkaisujen kehittämistä. Muotoilun tehtävä on tehdä asiat paremmin, kestävämmin ja kiinnostavammin.

Muotoilua on kaikkialla ja muotoilun kenttä laajenee hurjaa vauhtia. Muotoiluosaamista tarvitaan kaikilla aloilla ja luova ongelmanratkaisu onkin yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista.


LADATTAVAT MUTU-MATERIAALIT

PDF

MUTU-luonnoskirja

Luonnoskirjasta löytyvät harjoitukset ja se on myös opiskelijan oma työväline kurssille.

Lataa tästä

PDF

MUTU -open opas

Tiivis ja käytännönläheinen opas opettajalle muotoilumatkalle.

Lataa tästä

PDF

MUTU-nopat

Itse koottavat MUTU-nopat auttavat kiperissä tilanteissa – ja niitä voi keksiä tarpeen mukaan lisää!

Lataa tästä


PDF

MUTU-työpohjat

Työpohjat toimivat apuna ryhmätöissä.

Lataa tästä

PDF

MUTU-kuva

Tulosta MUTU-kuva siirtokuvapaperille ja silitä kankaalle.

Lataa tästä

PDF

MUTU-kuva

Tulosta MUTU-kuva siirtokuvapaperille ja silitä kankaalle.

Lataa tästä


MUTU

Luonnoskirja oppimisen apuna

Opiskelijan luonnoskirjan tärkein tehtävä on olla oman ajattelun tuki. Luonnoskirjaan voi vapaasti koota prosessin aikana kertyneitä ajatuksia, kuvia, kysymyksiä ja mietteitä.  Toivomme, että MUTU-materiaali muotoutuu Suomen luokiolaisten käytössä heidän näköisekseen vapaasti ja villisti!


Tässä oppimateriaalissa lähestytään muotoilua arjen ja käytettävyyden näkökulmista. Materiaalin pyrkimyksenä on avata muotoiluprosessia ja erilaisia työkaluja, joita muotoilijat käyttävät ratkoessaan ongelmia.


Miten MUTU tehtiin?

Yhteiskehittämistä muotoilun metodeilla.

MUTU-paketti on tehty yhteiskehittämisen keinoin luokiolaisten, opettajien ja muotoilijoiden voimin. Yhteiskehittäminen tarkoittaa idean tai kokonaisuuden tekemistä, testaamista ja parantamista yhdessä. MUTU:n kehittäminen aloitettiin keväällä 2020 tiimin kokoamisella ja prosessin suunnittelulla. Ydinasemassa olivat Savonlinnan kuvislukion kokeneet ja kekseliäät opettajat. Kevään ajan pidettiin kymmeniä yhteiskehittämistyöpajoja ja luotiin yhdessä paketille raamit, kriteerit ja tavoitteet.

MUTU:a tehdessä lukiolaiset sekä testasivat muotoilijoiden luonnostelemia projekteja että keksivät itse uusia. Joitakin ensimmäisellä pilotti-kierroksella olleita tehtäviä heitettiin kokonaan roskakoriin ja toisista kehittyi vuoden prosessin aikana MUTU-luonnoskirjan sisältöä.


Vapaus valita ja mahdollisuus muotoilla

MUTU-paketissa keskeistä on valinnan vapaus. Mutun kehittäjät haluavat kannustaa soveltamiseen ja yhdessä suunnitteluun. Opiskelijan oma luonnoskirja tarjoaa kattauksen erillaisia projekteja, joissa muotoiluun voi tutustua joko syvemmin tai nopeasti. Näistä on mahdollista valita tilanteeseen sopiva kokonaisuus.  

Muotoilu on laaja ja nopeasti kasvava ala, jolla voi erikoistua monenlaiseen erilaiseen tekemiseen. MUTU-paketti pyrkii tarjoamaan kokemuksia myös abstrakteista muotoilun alueista. Keksimiseen ja luomiseen liittyy myös epävarmuutta ja MUTUssa opetellaan tekemään asioita ja omia valintoja tästä huolimatta – yllätykset ovat myös voimavara ja virheet arvokkaita tiedonlähteitä kehittämisessä.

MUTU-paketissa on tarjolla opettajien avuksi OPEN OPAS sekä itsekoottavat NOPAT, joita voi käyttää ryhmätyöskentelyssä ja kehittämisen ja ideoimisen apuna. Opettaja ja opiskelijat voivat yhdessä valita mieleiset osat kokonaisuudesta ja muokata niistä omaan tilanteeseensa ja tyylinsä sopivat.


”Huomasimme, kuinka tärkeää on, että oppimateriaalia eivät tee vain aikuiset vaan myös se ikäpolvi, joka materiaalia käyttää. Aikuiset ajattelevat asioita eri tavoin kuin nuoret. Nuorten mukana olo takaa sen, että materiaalin kautta myös opitaan.” –Kati Sinkkonen, Savonlinnan taidelukio


ANNA PALAUTETTA

MUTU:n Yhteiskehittäminen jatkuu!

Lähetä toiveesi ja palautteesi:
katriina.kaija@savonlinna.fi